Fotografia ze zbiorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.