Fotografia opublikowana w książce Romana Korab-Żebryka "Operacja Wileńska AK", wydanej w Warszawie w 1988 r. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons, PD.