Fotografia grupowa pracowników. Siedzą od lewej: p. Jurjewiczowa, poseł Konstanty Skirmunt. Stoją od lewej: skarbnik Poselstwa RP w Wielkiej Brytanii Bolesław Korewa, drugi sekretarz B. Biega, radca Paweł Jurjewicz, pierwszy sekretarz Poselstwa RP w Wielkiej Brytanii Edward Raczyński, zastępca attache wojskowego Wiktor Podoski, kierownik biura prasowego Czarnomski.