Prawosławny męski klasztor w Niskieniczach został ufundowany w 1643 roku przez wojewodę kijowskiego Adama Kisiela, który po śmierci spoczął w podziemiach klasztornej cerkwi pw. Zaśnięcia Matki Bożej. 

Fotografia Michała Michalskiego, udostępniona przez Instytut Polonika