Budowlę wzniósł w XIV wieku Kazimierz Wielki w ramach pokuty za zabójstwo kanonika Marcina Baryczki.  W prezbiterium widoczne są fragmenty fresków bizantyjsko-ruskich z około 1420 r., czyli z okresu panowania Władysława Jagiełły.   

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz 14.04.2019 r.