Uczestnicy odczytu na temat sądów przysięgłych w sali Sądu Najwyższego. Widoczni m.in.: prezes Izby Apelacyjnej w Amiens Feliks Mazeud, który wygłosił odczyt (4. z lewej), ambasador Francji w Polsce Jules Laroche (4. z prawej), pani Mazeaud, profesor Ignacy Łyskowski-Koschembar (1. z lewej), wiceminister sprawiedliwoœści Stefan Sieczkowski (3. z lewej), prezes Sądu Najwyższego Bolesław Pohorecki (2. z prawej), sędzia Sądu Najwyższego Emil Rappaport (1. z prawej), syn Feliksa Mazeuda (2. z lewej).

Fotografia Leona Jarumskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.