Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.