Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Roman Górecki (z lewej) i książę Janusz Radziwiłł (z prawej).