Obraz z 1922 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (Maciej Szczepańczyk).