Prezydent RP Stanisław Wojciechowski (2. z lewej) na wycieczce statkiem. Widoczny m.in. gen. Władysław Jung (siedzi 1. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.