Ilustracja opublikowana w książce Augusta Sokołowskiego "Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane. T. 2, cz. 1", wydanej w Warszawie w roku 1904 (s. 208). 

Źródło kopii cyfrowej: polona.pl.