Widoczni (od lewej) posłowie:  Tadeusz Mendryk, prezes komisji Stefan Sołtyk, Antoni Langer.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.