Widoczni (od lewej) posłowie:  Antoni Langer, prezes komisji Stefan Sołtyk i Tadeusz Mendrys.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.