Na zdjęciu widoczni są:  prezydent RP Ignacy Mościcki (2. z lewej), prezes Aeroklubu RP Janusz Radziwiłł (1. z lewej), generał Ludomił Rayski (2. z prawej), sekretarz generalny Aeroklubu RP ppłk Bogdan Kwieciński (1. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.