Od lewej widoczni: Michał Róg (PSL "Wyzwolenie"), Wincenty Witos (PSL "Piast"), Jan Dąbski (Stronnictwo Chłopskie), Mieczysław Niedziałkowski (PPS), Józef Chaciński (Chrześcijańska Demokracja), Jan Stanisław Jankowski (NPR).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.