Widoczni m.in.: prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński (3. z lewej), prezydent Poznania Cyryl Ratajski (2. z prawej), mecenas Adolf Suligowski (2. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego