Grupa mężczyzn w kuluarach sądowych. Widoczni m.in.: oskarżeni: Adam Pragier (1. z lewej), Mieczysław Mastek (5. z prawej), Józef Putek (5. z lewej), Adam Ciołkosz (4. z prawej), Adolf Sawicki (2. z prawej), Stanisław Dubois (4. z lewej), świadkowie: poseł Jan Kwapiński (6. z lewej), sekretarz generalny Związku Zawodowego Kolejarzy Stanisław Grylowski (1. z prawej) oraz adwokaci: Mieczysław Rudziński (3. z prawej) i Wacław Barcikowski (3. z lewej).

Autor fotografii: Edward Dulewicz.