Obrońca oskarżonego Stanisława Duboisa adwokat Stanisław Benkiel wygłasza mowę obrończą. W głębi od prawej siedzą oskarżeni: Adam Pragier, Stanisław Dubois, Józef Putek, Mieczysław Mastek.  Z prawej na dole widoczni adwokaci Leon Berenson, Urbanowicz (siedzi na lewo za L. Berensonem). 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.