Grupa mężczyzn w kuluarach sądowych. Stoją od lewej: oskarżony Mieczysław Mastek, oskarżony Adam Ciołkosz, oskarżony Józef Putek, adwokat Mieczysław Jarosz, oskarżony Stanisław Dubois.

Fotografia Jana Binka wykonana w dniach 26.10.1931 - 13.01.1932 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.