Grupa oskarżonych w kuluarach sądowych. Widoczni m.in.: Mieczysław Mastek (3. z prawej), Józef Putek (1. z lewej), Norbert Barlicki (2. z prawej)i Adam Ciołkosz (1. z prawej).

Fotografia Jana Binka wykonana w dniach 26.10.1931-13.01.1932 r.  ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.