Stoją od lewej: oskarżony Kazimierz Bagiński, prof. Stanisław Kot, adwokat Mieczysław Jarosz, redaktor i wydawca "Dziennika Ludowego" we Lwowie Artur Hausner, generał Marian Kukiel i adwokat Stanisław Benkiel. Fotografia wykonana przez Edwarda Dulewicza w dniach 26.10.1931- 13.01.1932 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.