Biegły sądowy profesor Maksymilian Rose podczas składania zeznań. Za biegłym sądowym siedzą od lewej oskarżeni Jan Doniec i Władysław Borzęcki.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego