Rycina Edwarda Nicza według fotografii J. Mieczkowskiego, opublikowany w piśmie "Kłosy",  nr 1265, s. 196.