Widoczni od lewej: Juliusz Studnicki, NN, Maria Szulczewska de Regibus, Marek Żuławski, asystent Jan Sokołowski, Michał Siemiradzki, profesor Felicjan Kowarski, Jan Wodyński, Maria Rużycka.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.