Drzeworyt Aleksandra Regulskiego według wzoru Józefa Buchbindera opublikowany w 1879 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 164 s. 97.