Strona tytułowa progamu teatralnego wydanego w Warszawie.