Fotografia Jana Bułhaka z 1932 roku ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego