Fotografia Lecha Zielaskowskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.