Od lewej: wiceprezes Ludwik Stachecki, prezes Edwin Wagner, gen. Edward Rydz-Śmigły, wiceprezes Pająk, skarbnik Woźniak. Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego