Widoczni od lewej: Edmund Szafrański jako Derucki, Leopold Skwierczyński jako Grom i Teofila Koronkiewicz jako Mona.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.