Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni od lewej: Ludwik Sempoliński, Władysław Walter i Maria Hryniewicz-Winkler.