Widoczni od lewej: Leonard Skwierczyński, Edward Kowalczyk, Rostan, Edmund Szafrański, Stanisław Winczewski, Olgierd Jacewicz.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.