Halina Doree i Władysław Stoma w jednej ze scen sztuki.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego