Scena zbiorowa. Siedzą na pierwszym planie od lewej: Stefania Gintel i Halina Motyczyńska. Siedzą na drugim planie od lewej: Hilda Skrzydłowska, Irena Jasińska - Detkowska jako Dulska, Władysław Neubelt jako Dulski. Stoi Wacław Ścibor.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego