Maria Gorczyńska i Stanisław Stanisławski w jednej ze scen przedstawienia.

Fotografia Jana Malarskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego