Widoczni od lewej: Roman Zawistowski, Ina Benita i Wojciech Ruszkowski.

Fotografia wykonana przez zakład Foto Forbert ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.