Widoczni od lewej: Zygmunt Mossoczy jako nauczyciel muzyki Don Basilio, Bolesław Folański-Fotygo jako doktor Bartolo, Aniela Szlemińska jako Rozyna, Janusz Popławski jako wielkorządca Andaluzji hrabia Almaviva oraz Zenon Dolnicki jako Figaro.

Fotografia B. Dobrowolskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego