Widoczny m.in. Władysław Stoma w roli Obierzyńskiego. Fotografię wykonano w latach 1927-1938 w Bydgoszczy. 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego