Widoczni od lewej: Bogusław Samborski, Władysław Stoma, Mila Kamińska, Mariusz Maszyński, Maria Przybyłko-Potocka, Stanisław Dączyński.

Fotografia Stanisława Brzozowskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.