Janina Romanówna i Eugeniusz Bodo w jednej ze scen przedstawienia.