Widoczny m.in. Leopold Skwierczyński.

Fotografka Konstantego Trepto ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.