Przemawia prezes Józef Śliwicki. Na pierwszym planie od prawej: NN, Adolf Dymsza, Tadeusz Olsza.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.