Wśród uczestników uroczystości widoczni są m.in.: wiceprezydent Krakowa Witold Ostrowski, prezydent miasta Krakowa Mieczysław Kaplicki, dyr. PKO Szeliga, prof. Kazimierz Kumaniecki, wicedyrektor PKO Kuźmin, konserwator zabytków woj. krakowskiego Mieczysław Treter, redaktor Józef Flach.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.