Prezydent RP Ignacy Mościcki (9. z lewej) w towarzystwie m.in.: posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego Bułgarii w Polsce Władimira Robewa (3. z prawej), nuncjusza apostolskiego Francesco Marmaggi (na prawo od prezydenta RP), ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego (na lewo za prezydentem), ambasadora Włoch Alberto Martina Franklina (z lewej, za nuncjuszem apostolskim), ministra rolnictwa Leona Janty-Połczyńskiego (1. z prawej), szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk. Jana Głogowskiego (1. z lewej), kapelana prezydenta RP Mikołaja Bojanka (2. z lewej), zastępcy szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karola Romera (3. z lewej), sekretarza Nuncjatury Apostolskiej ks. prałata Carlo Colliego(4. z lewej). Na pierwszym planie model pomnika króla Władysława Warneńczyka dłuta Edwarda Wittiga, który prezydent RP przekazał jako prezent ślubny bułgarskiej parze królewskiej.