Przemawia minister Juliusz Ulrych. W pierwszym rzędzie od lewej: wojewoda Artur Maruszewski, gen. Edmund Knoll-Kownacki, gen. Franciszek Wład, gen. Kazimierz Raszewski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.