Fotografia Zbyszka Siemaszki z lat 1970-1979 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.