Przedstawiciele władz przed gmachem Banku Polskiego przy ulicy Basztowej, biorący udział w pochodzie na Wawel, widoczni m.in.: marszałek Maciej Rataj, minister Felicjan Sławoj-Składkowski, minister Jędrzej Moraczewski, minister Bolesław Miedziński, wicemarszałek Senatu Jakub Bojko, minister Ludwik Darowski, minister Gustaw Dobrucki, wojewoda Michał Grażyński.