Obraz olejny z 1878 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie