Były doradca finansowy Rządu RP Charles Dewey (czwarty z lewej) z małżonką (z kwiatami) w otoczeniu witających ich osób na peronie dworca. Widoczni m.in.: prezes Banku Polskiego Władysław Wróblewski (piąty z prawej), prezes Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej Leopold Kotnowski (czwarty z prawej) oraz radca MSZ Wiktor Podoski (pierwszy z prawej).