Dyplomaci na dziedzińcu polskiej ambasady. Stoją od lewej: ambasador RP we Francji Juliusz Łukasiewicz, radca Ambasady Feliks Frankowski, I Sekretarz Ambasady Aleksander Mohl, attache wojskowy pułkownik Wojciech Fyda, I Sekretarz Ambasady Tadeusz Wierusz-Kowalski, attache Ambasady RP w Paryżu Stanisław Sośnicki.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.